Прозорість та інформаційна відкритість Киликиївського НВК

 

 

Наказ

Положення про доступ до публічної інформації

 

Відповідно до ст.30 п. 3:

 

- кошторис на 2019 рік;

- фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів за 9 міс 2017 року;

- інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

- інформацію про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

    Відповідно до ст.30 п. 2:

 

ЄДРПОУ

-статут закладу освіти;

-ліцензії на провадження освітньої діяльності. Акт;

-сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

-структура та органи управління закладу освіти;

-кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

-освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою:

-територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); Наказ 2018

-Технічна документація. Кадастровий план

-ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:

-мова (мови) освітнього процесу :

-наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

-матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

-результати моніторингу якості освіти;

-річний звіт про діяльність закладу освіти;

-правила прийому до закладу освіти;

-умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

-розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

-перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

-інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

Звіт директора за 2017-2018 н.р.