Опис моделі учнівського самоврядування 

Киликиївського НВК

Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, а  й ростуть як особистості, живуть повноціним, духовним життям.

Становлення учнівського самоврядування у школі почалося з роботи ініціативної групи старшокласників, що запропонувала провести анкетування серед учнів школи з метою виявлення бажаючих включитись у творчу роботу. З бажаючих, шляхом демократичних виборів, була сформована велика шкільна рада. На першому засіданні обрали голову та сформували робочу групу з розробки моделі майбутнього самоврядування. У роботі цієї групи брали участь педагог-організатор школи, заступник директора з виховної роботи.

З огляду на досвід самоврядування: Рада старшокласників, дитяче обєднання «Веселка» була створена нова модель учнівського самоврядування – Учнівська Республіка.

       При побудові моделі дитячого самоврядування була сформульована мета: «Залучення учнів школи до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості».

Діяльність Учнівської Республіки сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя.

Учнівська Республіка покликана надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості школярів, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість,  уміння

приймати рішення й реалізовувати намічене тощо.

Спочатку  розробили Конституцію УР, структуру, почалась активна підготовка до виборів Президента УР. Здавалось, що все так просто, але ні... Учні вагались і ось нарешті три кандидатури, три програми. У ці дні школа нагадувала вулик, почалась передвиборча компанія. Кандидати зустрічалися

з класними колективами, учителями, виборчий комітет виготовляв бюлетені. У березні 2008 року відбулися вибори Президента УР шляхом таємного голосування. Лічильна комісія ретельно підраховувала  голоси і на загальношкільній лінійці учні школи вітали першого Президента УР. Ним став учень 9-го класу – Петрук Руслан. Зараз очолює Учнівську Республіку вже 5 її президент – Ільчук Іван, учень11 класу. У квітні місяці - вибори президента школи.

Спираючись на досвід роботи попередніх організацій, об’єднань, які діяли в школі, Учнівська республіка визначила основним напрямком своєї роботи ті питання шкільного життя, що найбільше цікавлять учнів і в яких у школі є певні успіхи, надбання. Пріоритетним напрямами діяльності УР є розвиток учнівського самоврядування, навчальна робота, інформаційно-методична робота.

Робота УР налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення, протягом свого навчання проходить школу учнівського самоврядування.

Найвищий орган самоврядування – шкільний парламент. Шкільний учнівський парламент важливий компонент Учнівської Республіки. Діяльність парламенту впродовж п’яти років дала можливість учням відчути себе господарями свого навчального закладу, свого життя і своїх взаємин.

 Керує діяльністю шкільного парламенту Президент УР. Прем’єр – міністр очолює роботу 7 центрів – освіти і науки, дисципліни і правопорядку, інформації, культури і відпочинку, ДЮП, ДЮІР, волонтерів.

 Принцип роботи УР  -  "Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо”.

 Важливими умовами плідної діяльності Учнівської Республіки є:

- усвідомлення учнями, що всі питання життя класу вони вирішують самі;
- включення всіх учнів класу для участі у самоврядуванні, а не лише активістів;
- розуміння учнями й активом завдань, змісту і суті самоврядування;
- уміння учнів не лише бачити мету своєї діяльності, а й формувати її, визначити шляхи її реалізації;
- вміння самостійно планувати, організовувати роботу, координувати зусилля різних ланок самоврядування, постійно здійснювати самоконтроль;
- здатність дітей прогнозувати, регулювати, аналізувати свою діяльність, об’єктивно її оцінювати;
- постійні пошуки ефективних форм і методів діяльності органів самоврядування, творче використання в цій справі досвіду інших класів.

Основними завданнями Учнівської Республіки є:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів на основі виконання ними Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку;

- контроль за створенням належних умов для навчання та змістовного дозвілля учнів;

- здійснення контролю за виконанням шкільного режиму, спрямованого на збереження і зміцнення здоров’я, фізичне вдосконалення учнів, пропаганда здорового способу життя;

- сприяння навчальній, творчій, спортивній діяльності учнів, створенню

різноманітних гуртків, об’єднань за інтересами;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація самообслуговування, чергування у класі;

- проведення творчих, масових, спортивних свят;

- сприяння становленню іміджу класу, школи;

- проведення серед учнів соціологічних досліджень.

Протягом останніх років значно активізувалась робота учнівського самоврядування. Використовуються різноманітні форми і методи: засідання, зустрічі, рейди – перевірки, випуск газет, організація та проведення на повному самоврядуванні усіх загальношкільних лінійок, різних свят,  конкурсів, змагань.

Вони сприяють активізації шкільного життя, зацікавленості учнів до справ колективу.

Засідання активу, навчання активу включають теоретичні питання, практичні заняття, інтерактивні форми роботи.

Чимало цікавих і корисних справ проходять  у школі на повному самоврядуванні учнів. Поряд з традиційними заходами (Свята першого дзвоника, Свято квітів,  Новорічне свято, Свято останнього дзвоника) у школі проводиться ряд виховних заходів за новими формами.

З метою ознайомлення з кращим досвідом своєї роботи учні виступають на районних оглядах, конкурсах, районних, обласних та всеукраїнських учнівських олімпіадах.

Школярі неодноразово ставали призерами цих та інших змагань. Команди школи були учасниками районних змагань.

           В результаті тісної співпраці УР з педагогічним колективом у школярів формується громадянська зрілість,   активність,   морально-етичні     цінності,

виховується почуття товариськості, взаємодопомоги, відповідальності за навчання та доручені справи.

           В жовтні 2012 року  в школі стартував проект «Клас року». Мета проекту: активізувати діяльність учнівського самоврядування в школі. Клас переможець  отримає в кінці навчального року перехідний кубок.

        Діти, молоді люди та їхні обєднання не розвиваються, якщо залишаються пасивними спостерігачами. Лише через особисту участь вони можуть розвинути власні здібності і навички, сформувати життєві цілі, самоствердитися та само реалізуватися.

Учнівська республіка Киликиївського НВК

Державна символіка НВК

 

 

КОНСТИТУЦІЯ   УЧНІВСЬКОЇ   РЕСПУБЛІКИ

Презентація УР "Веселка" Киликиївського НВК

     СТРУКТУРА   УЧНІВСЬКОЇ   РЕСПУБЛІКИ

       ПРЕЗИДЕНТ Учнівської Р еспубліки 

Ільчук Микола   

       Керує роботою парламенту і Старостату,

видає накази про проведення акцій,

забезпечує виконання планів,

оголошує вибори.

 

Прем'єр - міністр

Радченя Олена

виконує обов’язки президента в час його відсутності,

контролює і організовує роботу комітетів.

 

Центр освіти і науки

Ковалюк Ірина - голова центру

 • Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають низькі бали;
 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;
 • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів в шкільних умовах;
 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників, випуск бюлетенів);
 • члени міністерства беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користі читання).

     Центр дисципліни і порядку

 

Бордюг Богдан  - голова центру

 • Надає  допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;
 • організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи;
 • призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
 • організовує випуск бюлетенів. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;
 • виходить з пропозиціями на батьківський комітет, раду школи з питань поведінки учнів;
 • здійснює контроль за відвідуванням учнями  школи  уроків;
 • стежить за збереженням шкільного майна;
 • захищає права та інтереси учнів.

Центр відпочинку і культури

Герасимчук Анастасія - голова центру

 • Керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами і учнями доручення по підготовці заходів;
 • організовує оформлення школи  і класних кімнат;
 • несе відповідальність за утримання і підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
 • встановлює зв’язки з клубами, Будинками культури, Будинком творчості дітей та юнацтва, музеями;
 • домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів;
 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводять запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності;
 • організовує роботу бібліотечного активу;
 • готує творчі виставки учнів;
 • в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;
 • організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;
 • організовує культпоходи та екскурсії з урахуванням заявок класних колективів , веде облік відповідної роботи.

Інформаційний центр

Борей Ангеліна -редактор

 • Організовує випуск шкільної газети “Шкільний вісник”;
 • проведення конкурсів стінних газет;
 • випускає музичні і вітальні програми для учнів школи та педагогічного колективу;
 • випускає фотомонтажі;
 • організовує та проводить круглі столи за участі лекторів;
 •  подає  інформацію про події шкільного життя до районної газети “Трудівник Поділля”;
 • проводить соціологічні опитування;
 • висвітлює цікаві шкільні традиції: родинні свята, День здоров’я, виставки   стіннівок та малюнків.

Волонтерська група "Палкі серця"

Монах Віта - голова центру

 • організація акцій,
 • проведення волонтерської роботи;
 • спонуканняучнів різних вікових категорій робити добрі справи на благо своїх однокласників, батьків, учителів, жителів  села;
 • формувати уміння працювати колективно, творчо.

Центр ЮІДР

Лисюк Богдан  - голова комітету

 • Пропаганда вивчення ПДР та організація систематичної профілактики ДТП;      
 • організовує і проводить лекції, бесіди із дотримання правил дорожнього руху;
 • випускає інформаційні бюлетені щодо вивчення правил дорожнього руху;

Центр ДЮП

Рабченюк Тетяна - голова комітету

 • контролює дотримання вимог пожежної безпеки;
 • проводить тижні пожежної безпеки;
 • проводить заходи з попередження пожеж при влаштуванні новорічних ялинок, при проведенні новорічних і різдвяних свят.